Мехман Фараджев
Мехман Фараджев | Репутация: 0 (Без статуса) 28 февраля 2014 в 15:20
struktura otdela IT

Proşu pomoqat sostavit strukturu IT otdela ili upravlenie s podrazdeleniem odin ili dvux. Vajen çislennost i doljnost otdela s polnoy komlektaçiyey..

Za ranee bloqodaryu...

Mexman.